Please enable JS

ÜRÜNLER


LorX® Lomber Genişleyebilir Perkütan Faset İmplant


Perkütan ve minimal invaziv cerrahi tekniğe uygun implantlar

Steril pakette kullanıma hazır implantlar

Tutunmayı sağlayan alt ve üst dişler

"PATENTLİ" özel genişleme mekanizması ve kolay yerleşim